• Voda je pokretač prirode

    Voda je pokretač prirode

    ~ Leonardo da Vinci
  • Voda je srž svega, jer voda je sve i sve se u vodu vraća

    Voda je srž svega, jer voda je sve i sve se u vodu vraća

    Tales Tales (Grčka)