OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE