Financijski izvještaj 2018. godina – Vodakom d.o.o.