Dana 12 lipnja 2019. godine u prostorijama tvrtke Vodakom d.o.o. je obavljen je tehnički pregled dionice 1 izgradnje vodoopskrbne visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica s terenskim obilaskom i pregledom završenih radova. Projekt izgradnje je podijeljen na tri dionice izgradnje pa tako i same uporabe ove građevine. Prisjetimo se da je početkom 2019. godine ishođena uporabna dozvola za dionicu 2, a sada se isto očekuje i za dionicu 1. Dionicom 1 je obuhvaćena izgradnja dodatnih 4,70 km vodoopskrbnog cjevovoda. Nakon ishođenja uporabne dozvole svim vlasnicima objekata na projektnom području biti će omogućen o priključak na javni vodoopskrbni sustav.
Vrijednost ovih radova je nešto malo veća od 1.100.000,00 HRK (bez PDVa), a sufinancirano je od strane Hrvatskih voda i Općine Pitomača.

Svi zainteresirani koji žele svoj objekt ili poljoprivredno zemljište priključiti na novi vodoopskrbni sustav mogu to učiniti podnošenjem zahtjeva na adresi Vinogradska 41 Pitomača ili putem slijedećeg obrasca .

Trenutno se izvode radovi na dionici broj 3, a završetak istih te puštanje u porabu i ove cjeline je predviđen do kraja 2019. godine.

Slika 1: Predmet završenih radova

Slika 2: Čvorište