Tvrtka Vodakom d.o.o. za kraj poslovne godine je zaprimila jednu odličnu i hvale vrijednu vijest i to iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a potpisanu od strane ministra Tomislava Ćorića. Naime radi se o odluci o financiranju EU Projekta Pitomača odnosno izgradnji sustava odvodnje na području Općine Pitomača kao i izgradnju/rekonstrukciju pročistač otpadnih voda. Odluka je donesena na iznos procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova od 209.623.645,00 HRK , a financirati će se iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 71.09%. Ostatak postotka sufinanciranja se odnosi na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode te jedinicu lokalne samouprave odnosno Općinu Pitomača.

Navedeni projekt se sastoji od:
– Aglomeracije Pitomača kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Otrovanec,
– Aglomeracije Stari gradac kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Stari Gradac,
– Rekonstrukcije i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pitomača kojim je obuhvaćena dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja
otpadnih voda.

Sve ovo navedeno podrazumijeva izgradnja 55.079,00 metara gravitacijske i 14.149,00 metara tlačne kanalizacije, izgradnju 29 crpnih stanica,rekonstrukciju i dogradnju postojećeg UPOV na biološko pročišćavanje otpadnih voda sa dovodnim kolektorom kao što je već prethodno navedeno.

Sve ovo je potvrda odlične suradnje s Općinom Pitomačom i tvrtkom Virkom d.o.o. iz Virovitice koja je ujedno i nositelj ovoga projekta, a sukladno sporazumu o pripremi , realizaciji i provedbi.