Početkom srpnja 2020. godine obavljen postupak nabave za  DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PITOMAČA procijenjene vrijednosti  153.165.450,00 kn (bez PDV-a) na koju se javila Zajednica ponuditelja: Brana d.o.o. Iz Virovitice i Bistra d.o.o. iz Đurđevca.

Ponudu koju je zajednica ponuditelja poslala je pregledana te konstatirana kao ispravna. Shodno tome slijedila je odluka o odabiru ove zajednice ponuditelja , a kao i sklapanje ugovora i to krajem kolovoza 2020. godine.

Ovih dana nadzorni inženjer je poslao obavijest o početku radova, a definiran je s 01. listopadom 2020. godine.  Dakle dana 01. listopada počinje teći rok za završetak radova, a koji je 35 mjeseci.

Nakon 01. listopada možemo u Općini Pitomača početi očekivati i sam početak radova po aglomeraciji Pitomača.