IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ANTONIO VIDOVIĆ