ODLUKA O OBJAVI JAVNOG NADMETANJA – VODAKOM -final