Tvrtka Vodakom d.o.o. objavljuje izjavu o postojanju sukoba interesa direktora društva .

  1. IZJAVA-DIREKTOR DRUŠTVA VODAKOM D.O.O.