Tvrtka Vodakom d.o.o. u niže dolje navedenim dokumentima donosi obavijest o postojanju sukoba interesa te popis gospodarskih objekata s kojima je tvrtka Vodakom d.o.o. u sukobu interesa.

  1. OBAVIJEST O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
  2. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA