ODLUKA O ODABIRU – IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA SEDLARICA

 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA