Revizija financijskih izvještaja za 2021. godinu u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama