Godišnji financijski izvještaji za 2022.godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora

Izvršenje plana 2022.

Registar ugovora

Revizija financijskih izvještaja za 2022.godinu u skladu s člankom 36. zakona o vodnim uslugama