CERTIFIKATI

ISO 22000/HACCP

Organizacije primjenom ove norme dokazuju svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu.

Vodakom d.o.o. ima definirano područje primjene sustava upravljanja sigurnosti hrane, dokumentaciju sustava koja uključuje izjavu o politici sigurnosti hrane, dokumentirane postupke i sve ostale potrebne dokumente.

Uprava Vodakom d.o.o. dokazuje da je opredijeljena za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnosti hrane, ocjenjuje sustav upravljanja te u svojoj ocjeni obuhvaća procjenu mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnosti hrane.

Vodakom d.o.o. ima odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnosti hrane. Vodakom d.o.o. uspostavlja, primjenjuje i održava preduvjetne programe. Preduvjetni programi su primjereni potrebama organizacije i primijenjeni su kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji sustava je propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe. Tim za sigurnost hrane provodi analizu opasnosti. Sve opasnosti za sigurnost hrane su ustanovljene i zapisane. Provodi se procjena opasnosti radi određivanja važnosti opasnosti. Na temelju procjene opasnosti izabrane su prikladne kombinacije kontrolnih mjera. Izabrane kontrolne mjere su kategorizirane prema upravljanju putem operativnih PRP-a ili HACCP plana.


POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

POŠALJITE

vodakom logo
GIS certifikat