EU PROJEKTI

Tvrtka Vodakom d.o.o. , a u suradnji s Općinom Pitomača i tvrtkom Virkom d.o.o. iz Virovitice trenutno priprema natječajnu dokumentaciju za EU Projekt Pitomača. Glavni projekti su izrađeni te su  se po njima ishodile građevinske dozvole.

Navedeni projekt  se sastoji od:

  • Aglomeracije Pitomača kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Otrovanec,
  • Aglomeracije Stari gradac kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Stari Gradac,
  • Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pitomača kojim je obuhvaćena dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

Sve ovo navedeno podrazumijeva izgradnja 55.079,00 metara gravitacijske i 14.149,00 metara tlačne kanalizacije, izgradnju 29 crpnih stanica,rekonstrukciju i dogradnju postojećeg UPOV na biološko pročišćavanje otpadnih voda sa dovodnim kolektorom kao što je već prethodno navedeno. Procijenjena vrijednost projekta je nešto malo manja od 210.000.000,00 HRK. U 2019. godini je plan provesti postupke javne nabave, a krajem iste godine ili početkom 2020. godine započeti s izgradnjom odnosno provedbom projekta.

Ovaj projekt će se sufinancirati  iz bespovratnih sredstva Kohezijskog fonda 2014.-2020 te uz bespovratna sredstva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

 

Web stranicu projekta možete posjetiti na sljedećem linku.

 

POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!
POŠALJITE