Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Vodakom d.o.o. obvezan je osigurati pristupačnost svoje internetske stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na internetsku  stranicu https://vodakom.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica https://vodakom.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • dio datoteka vodi prema PDF dokumentima,
  • dio poveznica nije podcrtan.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Vodakom d.o.o. nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji https://vodakom.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije https://vodakom.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 21. 09. 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Vodakom d.o.o. uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org) i Web Accessibility (https://webaccessibility.com). Navedeni automatizirani alati za provjeru pristupačnosti nisu u stanju prepoznati da korisnici na stranici imaju mogućnost korištenja programa Alati za pristupačnost, pomoću kojeg korisnici mogu prilagoditi internetsku stranicu svojim potrebama. Program sadrži sljedeće funkcije: povećanje teksta, smanjenje teksta, sivi tonovi, visoki kontrast, negativni kontrast, svjetla pozadina, podcrtani linovi, čitljiv font.

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Vodakom d.o.o. možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Zahtjev možete podnijeti Vodakom d.o.o.:

  • telefonom na broj: 033 782 202
  • elektroničkom poštom: vodakom@vodakom.hr
  • poštom na adresu: Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, 33405 Pitomača

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

 

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr