KONTAKT

Vodakom – društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

33 405 Pitomača
Vinogradska 41

OIB 72854853587
MBS 010090093

Direktor društva

Antonio Vidović bacc. ing. el.
033782202
033783501
vodakom@vodakom.hr

Osnivač

Općina Pitomača

Temeljni kapital

2.000.000,00 kuna

Nadzorni odbor

Darko Siladić
– predsjednik nadzornog odbora

Branimir Sladojević
– zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Tomo Filipović
– član nadzornog odbora

Nadležni sud

Trgovački sud u Bjelovaru

Predmet poslovanja

 • Djelatnost javne odvodnje – skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
 • Djelatnost javne vodoopskrbe – zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama.

Kontakt obrazac

  PRIJAVITE STANJE BROJILA POMOĆU ONLINE OBRAZCA!

  PRIJAVITE

  POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

  POŠALJITE

  vodakom logo
  GIS certifikat