KVALITETA VODE

Budući da je u zahvaćenoj vodi prisutno željezo mangan, a u svrhu njihovog odstranjivanja na lokaciji Lisičine 2007. godine je izgrađen uređaj za kondicioniranje vode u kojemu se putem biološkog filtra odstranjuje višak željeza i mangana kako je to pravilnikom o kakvoći vode za piće regulirano. Kako tvrtka Vodakom d.o.o. nema svoj laboratorij redoviti monitoring i nadzor ispravnosti vode za piće kontrolira Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” iz Virovitice na šest različitih lokacija i to svaki mjesec tokom cijele godine.

Rezultati ispitivanja kakvoće vode za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava Pitomača

POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

POŠALJITE

vodakom logo
GIS certifikat