PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Pravne i fizičke osobe putem otvorenosti i javnosti tijela javne vlasti imaju pravo na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju te imaju pravo na traženje i dobivanje informacije i pristup zatraženoj informaciji.

Vodakom d.o.o., javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez dostave posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva Vodakom d.o.o. na slijedeće načine:

  • Putem telefona: 033 782 202
  • Putem e-mail adrese službenika za informiranje: vodakom@vodakom.hr
  • Osobno na adresi: Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, 33405 Pitomača
  • Poštom na adresu: Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vodakom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:
Antonio Vidović, bacc.ing.el.
Telefon: 033 782 202
e-mail: vodakom@vodakom.hr


Opći propisi:

Obrasci:

Odluke:

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI:

Zakoni i propisi:

POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

POŠALJITE

vodakom logo
GIS certifikat