VODOOPSKRBA

Vodoopskrbni sustav općine Pitomača bazira se prvenstveno na vodocrpilištu Lisičine sa eksploatacijskim zdencem kapaciteta 25l/s. Trenutno je u funkciji 50% kapaciteta dakle svega 12/5 l/s.  U naselju Sedlarica se nalazi vodospremnik ukupnog kapaciteta 1.000,00 m3 .

Vodoopskrbna mreža je prisutna u svim naseljima  Općine Pitomača odnosno naseljima Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Otrovanec,Stari Gradac, Starogradački Marof, Turnašica, Sedlarica, Velika i Mala Črešnjevica izuzev prekordravskog naselja Križnica. Za naselje Križnica je početkom 2019. godine pokrenuto projektiranje odnosno izrada idejnih i glavnih projekata. Do kraja iste godine je rok za ishođenje građevinske dozvole, a zatim i apliciranje projekta prema EU fondovima i Hrvatskim vodama u svezi sufinanciranja izgradnje.

Tvrtka Vodakom d.o.o. na području izgrađene  vodoopskrbne mreže upravlja sa 136.775,00 metra vodoopskrbne mreže. U navedenoj dužini mreže je i nešto malo manje od 13.000,00 metara i magistralnog cjevovoda od Staroga Gradca pa sve do Kladara. Magistralnim cjevovodom je Općina Pitomača i fizički spojena s isporučiteljom  vodne usluge na uslužnom području Virovitice odnosno tvrtkom Virkom d.o.o. , te u slučaju potrebe za dodatnim količinama vode postoji alternativno rješenje za sve korisnike usluge.

Početkom 2018. godine započeta je izgradnja dodatnih 17.000,00 metara vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, a jedna cjelina je već puštena u uporabu dok završetak preostale dvije cjeline očekujemo do kraja 2019. godine.

PRIJAVITE STANJE BROJILA POMOĆU ONLINE OBRAZCA!

PRIJAVITE

POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

POŠALJITE

vodakom logo
GIS certifikat