ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK

Da biste se priključili na javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne potrebno je podnijeti zahtjev zajedno s dokumentacijom objekta ili zemljišta koji se priključuje, a to je:

  • Građevinska dozvola,  potvrda na glavni projekt, rješenje o izvedenom stanju, odnosno uvjerenje nadležnog tijela ako je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine,
  • Izvod iz katastarskog plana ili geodetsku situaciju katastarske čestice koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu (kopija),
  • Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci (original).

Tvrtka Vodakom d.o.o. u svojim OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA  za priključenje na javni vodoopskrbni sustav određuje slijedeće posebne uvjete:

  • Investitor je dužan sve građevinske radove izvesti u vlastitom trošku,
  • Sav materijal koji se ugrađuje iza vodomjera mora zadovoljavati uvjete distributera,
  • Vodomjerno okno mora biti svijetlog otvora 1,2m x 1,0m x 1,0m izrađenog od betona MB – 20 ili betonske cijev unutarnjeg promjera  ∅ 1m  sa obavezno ugrađenim poklopcem dimenzije 60 x 60 cm od čeličnog lima ili lijevanog željeza ne smije biti udaljeno više od 10 m od uličnog voda,
  • Mjesto priključka na glavnoj mreži mora biti otkopano 1,0m x 1,0m x 1,0m i jedan štih ispod glavne cijevi,
  • Nakon priključka izvođač radova dužan je urediti gradilište i dovesti ga u stanje prije izvođenja radova.

Ukoliko je neka od ovih stavaka neispunjena priključak se neće izvršiti. Nakon što su ispunjeni svi uvjeti za priključak molimo Vas da nas nazovete na tel. 033/782-202 ujutro od 07:00 – 07:30 h, kako bismo Vas uvrstili u naš dnevni raspored i izvršili priključak u toku dana.

Na slijedećim poveznicama možete preuzeti zahtjev za priključenje te izjavu koju ste dužni priložiti zajedno s svom dokumentacijom koja je propisana:

Što se tiče priključka na sustav javne odvodnje dokumentacija koja je potrebna je ista  kao i  za priključak na sustav javne vodoopskrbe. Tvrtka Vodakom d.o.o. Vam izdaje posebne uvjete za priključak na sustav odvodnje i definira lokaciju priključka. Sve radove iskopa kao i nabave materijala su dužnosti investitora,  odnosno podnositelja zahtjeva za priključenje.

POŠALJITE NAM UPIT UKOLIKO IMATE NEKO PITANJE!

POŠALJITE

vodakom logo
GIS certifikat